Smile

49 tekstów – auto­rem jest Smi­le.

Roz­posta­rałam ra­miona by objąć nim świat i nag­le spos­trzegłam, że nie dam ra­dy... Ale chcieć to znaczy móc i mi się kiedyś uda... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 marca 2011, 23:32

Zas­ta­nawiam się, co w człowieku bu­duje prawdę?
Co spra­wia, że mówi prawdę?
Groźba, że wszys­tko sie wyda?
Prze­kona­nie, że wszys­tko się wyda?
A może kłam­stwo bu­duje prawdę? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 grudnia 2010, 22:28

Po­wie­działeś mi, że jes­teś egoistą, bo jes­teś romantykiem...

To, że w ro­man­tyzm wpi­suje się egoizm nie znaczy, że w egoizm wpi­suje się romantyzm. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 stycznia 2010, 21:38

-Ści­gamy się?
-Nie...
-Dlaczego?
-Jes­tem już zmęczo­na tym ciągłym biega­niem na sce­nie życia. Czas z niej zejść i zacząć nap­rawdę żyć... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 stycznia 2010, 21:22

Pat­rzę we włas­ne oczy i zas­ta­nawiam się skąd te łzy... Nie wiem czy to szczęście, czy to ból... Skąd te łzy?
Nie... To nie łzy, to życie wpadło mi do oka... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 stycznia 2010, 22:11

W tym świecie tak wiel­kim jes­tem ta­ka mała... Ale zaw­sze miałam Ciebie. Jadłam z Tobą, tańczyłam z Tobą, śmiałam się z Tobą, płakałam z Tobą. Ty... Cier­piałeś ze mną, cie­szyłeś się ze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 sierpnia 2009, 19:05

Stoi na środ­ku świata
Nie wzruszona,
Na środ­ku świata
Myśl nie ogarniona.
Myśl ulotna
jak nić ba­biego lata
przez wiatr niesiona...
Kto ją dostrzeże?
Kto złapie?
Prze­leje na papier,
By się nie rozpłynęła,
By nie zos­tała zapomniana? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 sierpnia 2009, 22:23

Naj­gor­szą rzeczą ja­ka może nas spot­kać to świado­mość włas­nej bez­radności wo­bec krzyw­dy, której jes­teśmy świad­ka­mi... Naj­gor­szą rzeczą jaką możemy zro­bić, to nasza obojętność wo­bec krzyw­dy, której jes­teśmy w sta­nie zaradzić... 

myśl
zebrała 2 fiszki

Szu­kasz rozwiązania...
Mówisz:"to lo­giczne, to pew­ne jak 2+2"
Py­tasz, przeliczasz...
Życie to nie łamigłówka matematyczna,
więc dlacze­go wciąż chcesz je rozgryźć? 

myśl

To co zos­tało napisane...

Kochałem Cię choć spra­wiałaś mi ból.
Nie widziałem świata po za Tobą.
Kiedy mówiłem, że kocham
Two­je myśli zda­wały się być rozbiegane.
Byłaś całym moim życiem,
a mo­je życie było Tobą.
Krzyw­dziłaś mnie na każdym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę
Smile

Kiedyś wszystko było proste, teraz chodzimy tylko skrótami... To kim jesteśmy zależy wyłącznie od nas samych... Jestem więc tym kim chcę być. Ale kim naprawdę jestem? Nie wiem, wszystko to forma...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smile

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność